Djela:

 • Bartuljska jabuka (ogledi o književnom djelu Zvane Črnje), Reprezent <i dr.>, Buzet 2001.

 • [Čakavske besedi (izabrane pjesme Zvane Črnje; sastavio i priredio), Riječ, Vinkovci 2007.]

 • [Čitajući znakove vremena (zbornik eseja o kraju stoljeća / tisućljeća; sastavio i uredio), Istarski ogranak DHK <i dr.>, Pula – Rovinj 2001.]

 • Dell’amore e della morte (izbor pjesama na talijanskom), Edizione “Janus Pannonius”, Novigrad Podravski – Trieste, 2021.

 • [Esej danas (zbornik Pulskih dana eseja, 2003. - 2007.; sastavio i uredio), Istarski ogranak DHK, Pula 2008.]

 • [Ex Histria, izbor eseja Zvane Črnje, Istarski ogranak DHK, Pula 2016.]

 • Ex Provincia (izabrane kroatističke teme – opće i zavičajne), Alfa, Zagreb, 2021.

 • Glasi književne Istre (studije, ogledi, kritike o suvremenoj hrvatskoj književnosti u Istri, do 2000.; sastavio i uredio), Istarski ogranak DHK, Pula 2002.

 • [Gradovi i obzori - Putopisi suvremenih hrvatskih autora iz Istre; izabrao Antun Milovan, sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić, Istarski ogranak DHK, Pula 2006.]

 • Hvatanje zraka izabrane pjesme), Matica hrvatska, Zagreb, 2021.; izbor i pogovor (kritički esej i interpretacija) Miroslav Mićanović.

 • I ča i što i kaj (panorama suvremene hrvatskoistarske lirike; sastavio i uredio), Sveučilišna knjižnica u Puli – Istarski ogranak DHK, Pula 1997.

 • Imam riječ (izabrane pjesme), Altagama, Zagreb 2006.

 • Imam zbor (izabrane pjesme na makedonskom), Blesok, Skopje 2011.

 • Istarski pisci i obzori (regionalizam, identitet i hrvatska književnost Istre pod fašizmom), Alfa, Zagreb 2012.

 • Istarsko troknjižje: 1. Vodeća imena 20. stoljeća; 2. Značajnici i teme 19. i 20. stoljeća; 3. (Nad)zavičajne vrijednosti, 1984. – 2019.; izabrane studije, ogledi i kritike; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2019.

 • [Književno djelo Mate Balote (zbornik; sastavio), Matica hrvatska, Zagreb 1998.]

 • Mali abecedarij / My Pocket ABC (haiku, dvojezično izd.), Ceres, Gornja Jelenska 2006.

 • Maški vrisok (Muški vrisak; pjesme u mak. prepjevu), Književna omladina Makedonije, Skopje 1985.

 • Moja Pula (proza; publicistika, polemično, uspomene...), Istarski ogranak DHK, Pula 2008.

 • Možda ovo ne dolazi iz krvi (izabrane pjesme), Plima, Ulcinj / Crna Gora, 2020.

 • O ljubavi i smrti / On Love and Death (CD s Biletićevom poezijom i glazbom Darija Marušića), Matica hrvatska Ogranak Pazin, Pazin 2016.; 28 min.

 • Oblik za dušu (haiku pjesme), Reprezent, Buzet 1999. Ilustrirao Josip Diminić.

 • [Ogledi, Zvane Črnja (izabrao i priredio B.D.B.), Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica, Zagreb 2015.]

 • Oko Učke - hrvatskoistarske teme (polemike, publicistički tekstovi, ogledi, putopisi, intervjui...), Dom i svijet, Zagreb 2007.

 • Pjena brzih oblaka (pjesme), Istarska književna kolonija “Grozd” – Čakavski sabor, Pula 1990.

 • Primorski nokturno (pjesme), Istarska naklada, Pula 1986.

 • Pristrani čitatelj I. (izabrani književni ogledi, studije i članci), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2007.

 • Pristrani čitatelj II. (izabrane književne kritike i osvrti), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2007.

 • Radovi na nekropoli (pjesme), Ceres, Zagreb 1996.

 • [Šoljanov zbornik (zbornik; sastavio i uredio), Istarski ogranak DHK <i dr.>, Rovinj – Pula 2001.]

 • [Drugi Šoljanov zbornik (zbornik; sastavio i uredio), Istarski ogranak DHK, Pula – Rovinj 2007.]

 • [Treći Šoljanov zbornik (sastavio i uredio), POU Rovinj i IO DHK Pula, Rovinj – Pula 2016.]

 • U gostima (izbor prepjeva autorove poezije na strane jezike), Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2007.

 • [U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića, Ceres, Zagreb 2015.]

 • Vatrene kugle i monolozi pod križem (izabrane pjesme), Riječ, Vinkovci 2007.

 • Zato što vrime ne prolazi (pjesme), Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2018.

 • Zublja šutnje (pjesme), Istarska naklada, Pula 1983.

 • [Živi glas hrvatske Istre (izbor iz djela Mate Balote; sastavio i priredio), Riječ, Vinkovci 1999.]

Prevedene knjige:

 • Imam zbor, Blesok, Skopje 2011. Na makedonski prepjevao Igor Isakovski.

 • My Pocket ABC (hrv. izv. Mali abecedarij), Ceres, Gornja Jelenska, 2006. Na engleski prevepjevala Vida Pust Škrgulja.

 • Maški vrisok (hrv. izv. Muški vrisak), Književna omladina, Skopje / Makedonija, 1985. Na makedonski prepjevala Jadranka Ristić.

Izlazi uskoro:

U pripremi:


Izbor iz kritičke literature:

 • Bačić-Karković, Danijela: Boris Biletić, Bartuljska jabuka. “Novi Kamov”, II., sv. 4, br. 4, Rijeka 2002., str. 114-115.
 • Balać, Rajka: Dosljedno štovanje oblika. (Oblik za dušu). “Hrvatsko slovo”, VI., br. 265, Zagreb, 19. svibnja 2000., str. 15.
 • Bebek, Robert: Thanatologia humana ili glose dobre smrti. (Radovi na nekropoli). “Književna Rijeka”, II., br. 2, Rijeka 1997., str. 70-71.
 • Begić, Vanesa: Što se pisalo o istarskim autorima. (Glasi književne Istre). “Književna Rijeka”, VIII., br. 1, Rijeka 2003., str. 110-111.
 • Begović, Sead: Književna Istra. (Glasi književne Istre). “Forum”, XLII., knj. LXXIV., br. 7-9, Zagreb 2003., str. 1146-1148.
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: Miris amfora i zvučni glečer jezika u Biletićevim pjesmama. (Imam riječ). “Zadarski list”, tjedni prilog za kulturu “Donat”, god. 14., br. 3070, Zadar, 3. lipnja 2008., str. 32. (Isto u: „Republika“, LXIV, br. 6, Zagreb 2008., str. 102-104.)
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: “Sijanje ne počinje onaj koji pazi na vjetar, niti žanje onaj koji promatra oblake”. (Zato što vrime ne prolazi). “Zadarska smotra”, br. 4, Zadar, 2019., str. 413-419
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: Vjera u književno poslanje. (Oko Učke). “Zadarski list”, tjedni prilog za kulturu “Donat”, god. 14., br. 3070, Zadar, 3. lipnja 2008., str. 32.
 • Bošković, Ivan J.: (Ne)poznata književna Istra. (Glasi književne Istre). “Slobodna Dalmacija”, Prilog “Forum”, 21. svibnja 2003.
 • Bošković, Ivan: Pogovor Drugoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019., str. 253-257. Isto u: “Republika”, 77., br. 5-6, Zagreb 2021., str. 37-42. (“Ponajbolji tumač književne Istre”).
 • Bošković, Ivan: Prvo ime književne Istre. (Istarsko troknjižje). “Zadarska smotra”, LXX., br. 1-3, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 2021., str. 437-438.
 • Bošnjak, Branimir: Boris Domagoj Biletić : identifikacija i nijekanje. Hrvatsko pjesništvo / pjesnici 20. st. II. dio. Altagama, Zagreb, 2010., str. 418-425.
 • Božičević, Ivan: Lirizam i ludizam. (Radovi na nekropoli). “Hrvatsko slovo”, III., br. 95, Zagreb, 14. veljače 1997., str. 15. (Isto u: Posrednikove prosudbe, HKZ – Hrvatsko slovo, Zagreb 2003., str. 88-90.)
 • Božičević, Ivan: “Tusti tati” u “crvenim medijima”. (Zato što vrime ne prolazi). “Hrvatsko slovo”, XXV., br. 1244, Zagreb, 22. veljače 2019., str. 22.
 • Bremer, Alida: More, bijelo i crno. Predgovor knjizi Vatrene kugle i monolozi pod križem. “Riječ”, Vinkovci 2007., str. 5-10.
 • Brešić, Vinko: Čitanja Istre. (Istarski pisci i obzori. Regionalizam, identitet i hrvatska književnost Istre pod fašizmom.) "Vijenac", XXI, br. 510, Zagreb, 19. rujna 2013., str. 14.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Autentična poetska imaginacija. (Zato što vrime ne prolazi). “Vijenac“, br. 644, Zagreb, 8. studenoga 2018., str. 12.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Balotina i naša Istra. (Mate Balota – živi glas hrvatske Istre). “Hrvatsko slovo”, VII, br. 322, Zagreb, 22. lipnja 2001., str. 13.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Riječ ima - pjesma. (Imam riječ). "Vijenac", XV, br. 349-351, Zagreb, 19. srpnja 2007., str. 6.
 • Car-Matutinović, Ljerka: U središtu poetskog obzorja. (Možda ovo ne dolazi iz krvi). "Vijenac", XXIX, br. 719, Zagreb, 23. rujna 2021., str. 14.
 • Cvetkovski, Branko: Žedta po prvenstvo ili lažniot lik na pokornosta (notacii kon pesnata “Lažnoto lice na pokornosta” od hrvatskiot poet Boris Biletić). “Stremež”, XLVII., br. 9-10, Prilep 2001., str. 4-8.
 • Ćurić, Mirko: Pjesnički “Bijeli album”. (Zato što vrime ne prolazi). “Književna revija”, br. 4, Osijek, 2019., str. 147-150.
 • Ćustić Juraga, Bojana: Svjedočenje o percepciji hrvatske književnosti na Poluotoku. (Glasi književne Istre). “Glas Istre”, LX., br. 5, Pula, 7. siječnja 2003., str. 20.
 • Dimeski, Vasile: Pred večno ispravenoto vreme. (Pjena brzih oblaka). “Stremež”, XXXIV., br. 7-8, Prilep 1990., str. 398-399.
 • Džebić, Branka: Prešućeno istarsko lice hrvatske lirike. (I ča i što i kaj). “Vjesnik”, LIX., Zagreb, 6. srpnja 1998., str. 10.
 • Ivandić, Sanjin: Svestran portret istarskog krležijanca. (Bartuljska jabuka). Mediteran “Novog lista” / “Glasa Istre”, LVIII, br. 350, Pula, 23. prosinca 2001., str. 11.
 • Jurčić, Mladen: Čvrsta pjesnička zgrada Borisa Biletića. (Radovi na nekropoli). “Marulić”, XXX., br. 3, Zagreb 1997., str. 633-635.
 • Kliman, Aldo: Biletić, Znakovi, Vrijeme - čitajući ih pristrano. Pogovor Pristranom čitatelju II. ZN “Žakan Juri”, Pula 2007., str. 367-376.
 • Kliman, Aldo: Intimna šifra sna. (Primorski nokturno). “Glas Istre”, XLIII., br. 298, Pula, 22. prosinca 1986., str. 8.
 • Kliman, Aldo: Jazikot kako mera na svetot. (Pjena brzih oblaka). “Stremež”, XXXIV., br. 7-8, Prilep 1990., str. 391-397.
 • Kliman, Aldo: Jezik kao mjera svijeta. Pogovor Pjeni brzih oblaka. Istarska književna kolonija “Grozd” – Čakavski sabor, Pula 1990., str. 72-80.
 • Kliman, Aldo: Književno-kritički symposion o Borisu Domagoju Biletiću. (U znaku Kairosa...). “Republika”, LXXII., br. 11-12, Zagreb 2016., str. 134-137.
 • Koroman, Boris: Pjesnički varijeteti istarski. (I ča i što i kaj). “Vijenac”, VI., br. 119-120, Zagreb, 30. srpnja 1998., str. 44.
 • Krajač, Josip: Polisemičnost pjesnikova rijeka. (Zublja šutnje) . “Dometi”, XIII., br. 1-4, Rijeka 2003. (i.e. 2005.), str. 113-128. (Isto: Hrvatski radio, Treći program, 1. listopada 2005. Isto u: Tragom jezičnoga znaka, DHK, Ogranak u Rijeci, Rijeka 2007., str. 115-136.)
 • Lovrenčić, Željka: Ljubav na početku i kraju. (Zato što vrime ne prolazi). “Kolo”, br. 1, Zagreb, 2019., str. 217-220.
 • Lukežić, Irvin: Pogovor Prvoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019., str. 279-282. Isto u: “Republika”, 77., br. 5-6, Zagreb 2021., str. 33-36. (“Sređivanje ‘književnih računa’”).
 • Lužina, Jelena: Fragmenti o pripitomljavanju grada. (Moja Pula). "Vijenac", XVI, br. 384, Zagreb, 20. studenog 2008., str. 11.
 • Lužina, Jelena: U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića. (U znaku Kairosa). Ibid. Ceres, Zagreb 2015., str. 7-18.
 • Mađer, Miroslav: Uspoznajni stihovi Borisa Biletića. Treći program Hrvatskoga radija – Poezija naglas. Zagreb, 1. ožujka 2001.
 • Mandžo, Miljenko: Književno lice Istre. (Glasi književne Istre). “Zadarski list”, Zadar, 27. prosinca 2002., str. 12.
 • Mandić, Davor: Posveta „umornoj“ poetici. (Imam riječ). 'Mediteran' “Novog lista” / “Glasa Istre”, LXIV., br. 101, Rijeka-Pula, 15. travnja 2007., str. 11.
 • Marchig, Laura: Antologia dei poeti istriani. (I ča i što i kaj). “La voce del popolo”, Rijeka/Fiume, 3. travnja 1998.
 • Marchig, Laura: Biletićev funeralizam. (Radovi na nekropoli). “Republika”, LIII., br. 9-10, Zagreb 1997., str. 238-239.
 • Marchig, Laura: Ghigliottina di versi. (Primorski nokturno). “La voce del popolo”, XLIII., br. 81, Rijeka (Fiume), 7. travnja 1987., str. 3.
 • Marchig, Laura: Il funeralismo di Biletić. (Radovi na nekropoli). “Panorama”, XLV., br. 23, Rijeka (Fiume) 1996., str. 32.
 • Maroević, Tonko: Latice stranice. (Radovi na nekropoli). “Slobodna Dalmacija” (Forum), LIV., br. 16496, Split, 26. studenoga 1996., str. 6.
 • Maroević, Tonko: Poetika, odjek zebnje. (Pjena brzih oblaka). “Istra”, nova serija, XXIX., sv. 119., br. 1-2, Pula 1991., str. 90.
 • Mehmeti, Kim: Fjala të bëhët qëllim. “Rinia / Flaka e vëllazërimit”, XLII., br. 3410, Skopje (Shkup), 28. svibnja 1986., str. 11.
 • Mićanović, Miroslav: Potres koji se vraća utrobi zemlje. (Hvatanje zraka). “Republika”, 77., br. 5-6, Zagreb 2021., str. 22-28.
 • Milanja, Cvjetko: Boris Domagoj Biletić (1957.). Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000., IV. dio, knj. 1., Altagama, Zagreb, 2012., str. 277-284.
 • Milenić, Žarko: Zahvalna i poticajna tema. (Šoljanov zbornik). “Književna Rijeka”, VIII., br. 1, Rijeka 2003., str. 106-108.
 • Muhoberac, Mira: Ugrabljeno vrijeme. (U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića). “Vijenac”, XXV., br. 620, Zagreb, 7. prosinca 2017., str. 14.
 • Načinović, Daniel: Balota u okružju općih vrijednosti književne estetike. (Mate Balota – živi glas hrvatske Istre). “Glas Istre”, LVII, br. 278, Pula, 16. listopada 2000., str. 32. Isto u: “Nova Istra”, V., sv. XVI., br. 3-4, Pula 2000., str. 297-298.
 • Načinović, Daniel: Bartuljska jabuka – život i sanja. “Glas Istre”, LVIII, br. 249, Pula, 14. rujna 2001., str. 23.
 • Načinović, Daniel: Grad kao zrcalna slika. (Moja Pula). “Glas Istre”, LXV, br. 311, Pula, 18. studenoga 2008., str. 8.
 • Načinović, Daniel: Jabuka s bartuljskoga sajma:: o Črnji (i) njime samim. “Kaj”, XXXV., br. 4, Zagreb 2002., str. 45-49.
 • Načinović, Daniel: Nekropola i biljeg tajanstva. (Radovi na nekropoli). “Glas Istre”, LIII., br. 313, Pula, 14. studenoga 1996., str. 31.
 • Načinović, Daniel: Nekropolis ili znakoviti spomenkrug živima. (Radovi na nekropoli). “Nova Istra”, II., sv. IV., br. 1, Pula 1997., str. 222-223.
 • Načinović, Daniel: Sažeti oblik za dušu. (Oblik za dušu). “Glas Istre”, LVI., br. 76, Pula, 18. ožujka 1999., str. 25.
 • Načinović, Daniel: S pjesnikom kroz životna opkoračenja. (Zato što vrime ne prolazi). “Republika”, br. 9-10, Zagreb, 2018., str. 123-125.
 • Nikolaidis, Jovan: Ljubav, bol, samoća. Predgovor knjizi Možda ovo ne dolazi iz krvi. Plima, Ulcinj / C. Gora, 2020., str. 9-21.
 • Paljetak, Luko: Uzajamna vježba. Pogovor knjizi Oblik za dušu. Reprezent, Buzet 1999., str. 151-152.
 • Pažur, Božica: “Glasi književne Istre” Borisa Biletića. “Kaj”, br. 1-2, Zagreb 2004., str. 143-144.
 • Pažur, Božica: Zavičaj kao mjera svijeta. (Glasi književne Istre). “Vjesnik”, LXIV, br. 19976, Zagreb, 9. srpnja 2003., str. 16.
 • Piskač, Davor: Boris Biletić:: Radovi na nekropoli. “Forum”, XXXV., knj. LXVIII., br. 12, Zagreb 1996., str. 1582-1583.
 • Polegubić, Gojko: Čežnja za apsolutnim. (Radovi na nekropoli). “Marulić”, XXX., br. 5, Zagreb 1997., str. 1122-1124.
 • Rakovac, Milan: Les fleurs de mort Borisa Biletića sa samoga sljemena naše nekropole. Pogovor Radovima na nekropoli. Ceres, Zagreb 1996., str. 97-101.
 • Rakovac, Milan: Ča prez ča: Biletića besida. (Imam riječ). „Glas Istre“, LXIV., br. 2, Rijeka-Pula, 3. siječnja 2007., str. 20
 • Rakovac, Milan: Biletić – izravno i izazovno. Pogovor knjizi Oko Učke. Dom i svijet, Zagreb 2007., str. 271-273.
 • Rakovac, Milan: Pula lipa stara mlada. (Moja Pula). Zoom „Glasa Istre”, LXVI., Pula, 31. siječnja 2009., str. 4.
 • Rakovac, Milan: Zid u brazdi začinajvskoj ‘z fundamienta. “Republika”, 77., br. 5-6, Zagreb 2021., str. 29-32.
 • Reškovac, Livija: Nepredvidivost je posebna. (Zato što vrime ne prolazi). “Riječi”, br. 3-4, Sisak, 2018., str. 191-192.
 • Rudan, Evelina: Lijepa pustolovina. (Bartuljska jabuka). “Vjesnik”, LXIV., br. 19799, Zagreb, 8. siječnja 2003., str. 15.
 • Sablić Tomić, Helena: Intrigantna slagalica motrišta. (Pristrani čitatelj, I-II). „Vjesnik“, LXIX., br. 21456, Zagreb, 19. veljače 2008., str. 23.
 • Sergi, G.: Recensioni. (U gostima). “La Battana”, XLIV, br. 165, Rijeka (Fiume) 2007., str. 198-200.
 • Sorel, Sanjin: Boris Biletić:: Radovi na nekropoli. “Mogućnosti”, XLIII., br. 10-12, Split 1996., str. 301-303.
 • Sorel, Sanjin: Spektar zbirki. U: Imam riječ. Altagama, Zagreb 2006., str. 265-273.
 • Stamać, Ante: Lirska pjena iz Rovinja. “Hrvatski obzor”, III., br. 120, Zagreb, 26. srpnja 1997., str. 46.
 • Stamać, Ante: O pjesništvu Borisa Biletića. “Forum”, XXXVI., knj. LXIX., br. 9-10, Zagreb 1997., str. 1326-1329. (Isto u: Građa za portret pisca: Boris Biletić, Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagreb/Pula 1997. Isto u: Ante Stamać: Vrijednosti – pogledi i ogledi, Naklada “Jurčić”, Zagreb 1998., str. 119-122.)
 • Stamać, Ante: Otajne pjesničke šifre. (Pjena brzih oblaka). “Istra”, nova serija, XXIX., sv. 119., br. 1-2, Pula 1991., str. 91.
 • Stojević, Milorad: Eklektikós ciacavschianus, između ostaloga. (Zato što vrime ne prolazi). “Poezija”, br. 3-4, Zagreb, 2018., str. 145-147.
 • Stojević, Milorad: Ktonijsko kao (sredozemna) sudbina. Predgovor knjizi Imam riječ. Altagama, Zagreb 2006., str. 5-28.
 • Stojević, Milorad: Pogovor Trećoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019., str. 281-285. (Isto u: “Republika”, 77., br. 5-6, Zagreb 2021., str. 43-47. (“Tema Istra, tema Hrvatska, tema šira...”).
 • Šalat, Davor: Subjekt složene identitetnosti. Pogovor zbirci Zato što vrime ne prolazi. HDP, Zagreb 2018., str. 125-130
 • Šicel, Miroslav: Pogovor Bartuljskoj jabuci. Reprezent <i dr.>, Buzet 2001., str. 211-212. (Isto pod naslovom: Prva znanstvena monografija o Zvanu Črnji. “Kaj”, XXXV., br. 4, Zagreb 2002., str. 50-52.)
 • Trgovčić Kliman, Patricija: Maurizio Tremul e Boris Biletić:: due poetiche a confronto. (Sažetak: Maurizio Tremul i Boris Biletić:: dvije poetike za usporedbu). “Tabula”, časopis Filozofskoga fakulteta u Puli, I., br. 1, Pula 1999., str. 131-141.
 • Valentić, Željko: Boris Biletić:: Zublja šutnje. “Polet”, X., br. 308, 12. travnja 1985., str. 17.
 • Vidmarović, Đuro: O tragediji istarskog hrvatstva. (Oko Učke). „Kolo“, god. XIX., br. 3-4, Zagreb 2009., str. 195-206.
 • Vidmarović, Đuro: Istarski prilozi hrvatskoj književnosti. (Glasi književne Istre). “Hrvatsko slovo”, IX., br. 425, Zagreb, 13. lipnja 2003., str. 24.
 • Zoko, Božica: Stablo koje uživa tri svijeta. (Imam riječ). „Dubrovnik“, nova serija, god. XIX., br. 4, Dubrovnik 2008., str. 377-378.
 • Žigo, Lada: Još jedna zbirka raznovrsnih eseja, studija i kritika “meštra” književne Istre. (Ex Provincia...). “Republika”, god. 76., br. 3-4, Zagreb, 2021., str. 157-160.
 • Žilić, Darija: Hermetizam kao konstanta. (Imam riječ). „Tema“, god. V., br. 11-12, Zagreb 2008., str. 70-71. (Isto u: Tropizmi, Meandarmedia, Zagreb, 2011., str. 99-102.)

O autoru i njegovim knjigama još su pisali: J. Babić, N. V. Borozan, J. Bratulić, M. Ćurić, D. Derk, D. Horvatić, S. Martinović, S. Mihalić, S. Pavuna, K. Vučemil, T. Štambuk i dr.