Books:

 • Bartuljska jabuka (essays on the literary activities of Zvane Črnja), Reprezent <et al.>, Buzet 2001

 • Breberika & Eklektika, kajkavian-chakavian book of poems co-authored with Božica Brkan, Kajkavsko spravišče, Zagreb 2022

 • [Čakavske besedi (selected poems by Zvane Črnja; collected and prepared by B.D.B.), Riječ, Vinkovci 2007]

 • [Čitajući znakove vremena (collection of essays on the end of the century / millennium; collected and edited by B. B.), Istarski ogranak DHK <et al.>, Pula – Rovinj 2001]

 • Dell’amore e della morte (Selected poems. Italian), Edizione “Janus Pannonius”, Novigrad Podravski – Trieste, 2021.

 • [Esej danas (Collected Papers, Pula Essay Days 2003 - 2007; collected and edited by B.D.B.), Istarski ogranak DHK, Pula 2008]

 • [Ex Histria, Zvane Črnja: Selected Essays, Istarski ogranak DHK, Pula 2016]

 • Ex Provincia (Selected Croatian-Studies Issues...), Alfa, Zagreb 2021.

 • Glasi književne Istre (studies, essays, reviews on the contemporary Croatian literature in Istria until 2000; collected and edited by B.B.), Istarski ogranak DHK, Pula 2002

 • [Gradovi i obzori – Travel Writings by Contemporary Croatian Authors from Istria; selected by Antun Milovan, collected and edited by Boris Domagoj Biletić, Istarski ogranak DHK, Pula 2006]

 • Hvatanje zraka (selected poems), Matica hrvatska, Zagreb 2021; selection of poems and afterword (critical essay & interpretation) by Miroslav Mićanović.

 • I ča i što i kaj (comprehensive survey of the modern Croatian-Istrian lyric poetry; collected and edited by B.B.), Sveučilišna knjižnica u Puli – Istarski ogranak DHK, Pula 1997

 • Imam riječ (selected poems), Altagama, Zagreb 2006

 • Imam zbor (selected poems translated into Macedonian), Blesok, Skopje 2011

 • Istarski pisci i obzori (Istrian Writers and Horizons: Regionalism, Identity and Croatian Literature in Istria under Fascism), Alfa, Zagreb 2012.

 • Istarsko troknjižje: 1. Vodeća imena 20. stoljeća; 2. Značajnici i teme 19. i 20. stoljeća; 3. (Nad)zavičajne vrijednosti, 1984. – 2019.; selected literary essays, studies, articles and reviews, I-III; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019

 • [Književno djelo Mate Balote (papers collected by B.B.), Matica hrvatska, Zagreb 1998]

 • Mali abecedarij / My Pocket ABC (haiku poems, bilingual ed.), Ceres, Gornja Jelenska 2006

 • Maški vrisok (Muški vrisak; poems translated into Macedonian), Književna omladina Makedonije, Skopje 1985

 • Moja Pula (prose; non-fictional texts, polemics, memories...), Istarski ogranak DHK, Pula 2008

 • Možda ovo ne dolazi iz krvi (selected poems), Plima, Ulcinj / Montenegro 2020

 • O ljubavi i smrti / On Love and Death (CD, Biletić / poetry & Dario Marušić / Music), Matica hrvatska Ogranak Pazin, Pazin 2016.; 28 min.

 • Oblik za dušu (haiku poems), Reprezent, Buzet 1999. Illustrated by Josip Diminić.

 • [Essays, Zvane Črnja (collected and prepared by B.D.B.), Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica, Zagreb 2015]

 • Oko Učke - hrvatskoistarske teme (polemics, non-fictional texts, essays, itineraries, interviews...), Dom i svijet, Zagreb 2007

 • Pjena brzih oblaka (poems), Istarska književna kolonija “Grozd” – Čakavski sabor, Pula 1990

 • Primorski nokturno (poems), Istarska naklada, Pula 1986

 • Pristrani čitatelj I. (selected literary essays, studies and articles), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2007

 • Pristrani čitatelj II. (selected literary reviews), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2007

 • Radovi na nekropoli (poems), Ceres, Zagreb 1996

 • [Šoljanov zbornik (papers collected and edited by B.B.), Istarski ogranak DHK <et al.>, Rovinj – Pula 2001]

 • [Drugi Šoljanov zbornik (papers collected and edited by B.D.B.), Istarski ogranak DHK , Pula – Rovinj 2007]

 • [Treći Šoljanov zbornik (papers collected and edited by B.D.B.), POU Rovinj & IO DHK Pula, Rovinj – Pula 2016]

 • U gostima (Selection of the author's poetry translated into foreign languages), Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2007.

 • [In the Sign of Kairos: Literary criticism about B.D. Biletić’s Work, Ceres, Zagreb 2015]

 • Vatrene kugle i monolozi pod križem (selected poems), Riječ, Vinkovci 2007

 • Zato što vrime ne prolazi (poems), Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb 2018.

 • Zublja šutnje (poems), Istarska naklada, Pula 1983

 • [Živi glas hrvatske Istre (selected writings by Mate Balota; collected and prepared by B.B.), Riječ, Vinkovci 1999]

Translated books:

 • Imam zbor (selected poems translated into Macedonian), Blesok, Skopje 2011. Translated into Macedonian by Igor Isakovski.

 • My Pocket ABC (Croatian original Mali abecedarij), Ceres, Gornja Jelenska, 2006. Translated into English by Vida Pust Škrgulja.

 • Maški vrisok (Croatian original Muški vrisak), Književna omladina, Skopje / Macedonia, 1985. Translated into Macedonian by Jadranka Ristić.

To be released soon:

Forthcoming:


Selected from critical literature:

 • Bačić-Karković, Danijela: Boris Biletić, Bartuljska jabuka. “Novi Kamov”, II, Vol. 4, No. 4, Rijeka 2002, p. 114-115.
 • Balać, Rajka: Dosljedno štovanje oblika. (Oblik za dušu). “Hrvatsko slovo”, VI, No. 265, Zagreb, 19/05/2000, p. 15.
 • Bebek, Robert: Thanatologia humana ili glose dobre smrti. (Radovi na nekropoli). “Književna Rijeka”, II, No. 2, Rijeka 1997, p. 70-71.
 • Begić, Vanesa: Što se pisalo o istarskim autorima. (Glasi književne Istre). “Književna Rijeka”, VIII, No. 1, Rijeka 2003, p. 110-111.
 • Begović, Sead: Književna Istra. (Glasi književne Istre). “Forum”, XLII, Vol. LXXIV, No. 7-9, Zagreb 2003, p. 1146-1148.
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: Miris amfora i zvučni glečer jezika u Biletićevim pjesmama. (Imam riječ). “Zadarski list”, tjedni prilog za kulturu “Donat”, 14, No. 3070, Zadar, 3/6/2008, p. 32. (Also in: „Republika“, LXIV, No. 6, Zagreb 2008, p. 102-104.)
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: “Sijanje ne počinje onaj koji pazi na vjetar, niti žanje onaj koji promatra oblake”. (Zato što vrime ne prolazi). “Zadarska smotra”, Zadar, No 4, Zadar 2019, p. 413-419.
 • Bilosnić, Tomislav Marijan: Vjera u književno poslanje. (Oko Učke). “Zadarski list”, tjedni prilog za kulturu “Donat”, god. 14., br. 3070, Zadar, 3/6/2008, p. 32.
 • Bošković, Ivan J.: (Ne)poznata književna Istra. (Glasi književne Istre). “Slobodna Dalmacija”, Under separate cover “Forum”, 21/05/2003
 • Bošković, Ivan: Pogovor Drugoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019, p. 253-257. (Also in: “Republika”, 77, No. 5-6, Zagreb 2021, p. 37-42: “Ponajbolji tumač književne Istre”.)
 • Bošković, Ivan: Prvo ime književne Istre. (Istarsko troknjižje). “Zadarska smotra”, LXX, No 1-3, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 2021, pp. 437-438.
 • Božičević, Ivan: Lirizam i ludizam. (Radovi na nekropoli). “Hrvatsko slovo”, III, No. 95, Zagreb, 14/02/1997, p. 15. (Also in: Posrednikove prosudbe, HKZ – Hrvatsko slovo, Zagreb 2003, p. 88-90.)
 • Božičević, Ivan: “Tusti tati” u “crvenim medijima”. (Zato što vrime ne prolazi). “Hrvatsko slovo”, XXV, No. 1244, Zagreb, 22/2/2019, p. 22.
 • Bremer, Alida: More, bijelo i crno. Vatrene kugle i monolozi pod križem. “Riječ”, Vinkovci 2007, p. 5-10.
 • Brešić, Vinko: Čitanja Istre. (Istarski pisci i obzori. Regionalizam, identitet i hrvatska književnost Istre pod fašizmom.) "Vijenac", XXI, No. 510, Zagreb, 19/09/2013, p. 14.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Autentična poetska imaginacija. (Zato što vrime ne prolazi). “Vijenac“, No. 644, Zagreb, 8/11/2018, p. 12.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Balotina i naša Istra. (Mate Balota – živi glas hrvatske Istre). “Hrvatsko slovo”, VII, No. 322, Zagreb, 22/06/2001, p. 13.
 • Car-Matutinović, Ljerka: Riječ ima - pjesma. (Imam riječ). "Vijenac", XV, No. 349-351, Zagreb, 19/07/ 2007, p. 6.
 • Car-Matutinović, Ljerka: U središtu poetskog obzorja. (Možda ovo ne dolazi iz krvi). "Vijenac", XXIX, No. 719, Zagreb, 23/09/2021, p. 14.
 • Cvetkovski, Branko: Žedta po prvenstvo ili lažniot lik na pokornosta (notacii kon pesnata “Lažnoto lice na pokornosta” od hrvatskiot poet Boris Biletić). “Stremež”, XLVII, No. 9-10, Prilep 2001, p. 4-8.
 • Ćurić, Mirko: Pjesnički “Bijeli album”. (Zato što vrime ne prolazi). “Književna revija”, No. 4, Osijek 2019, pp. 147-150.
 • Ćustić Juraga, Bojana: Svjedočenje o percepciji hrvatske književnosti na Poluotoku. (Glasi književne Istre). “Glas Istre”, LX, No. 5, Pula, 07/01/2003, p. 20.
 • Dimeski, Vasile: Pred večno ispravenoto vreme. (Pjena brzih oblaka). “Stremež”, XXXIV, No. 7-8, Prilep 1990, p. 398-399.
 • Džebić, Branka: Prešućeno istarsko lice hrvatske lirike. (I ča i što i kaj). “Vjesnik”, LIX, Zagreb, 06/07/1998, p. 10.
 • Ivandić, Sanjin: Svestran portret istarskog krležijanca. (Bartuljska jabuka). Mediteran “Novog lista” / “Glasa Istre”, LVIII, No. 350, Pula, 23/12/2001, p. 11.
 • Jurčić, Mladen: Čvrsta pjesnička zgrada Borisa Biletića. (Radovi na nekropoli). “Marulić”, XXX, No. 3, Zagreb 1997, p. 633-635.
 • Kliman, Aldo: Biletić, Znakovi, Vrijeme - čitajući ih pristrano. Pogovor Pristranom čitatelju II. ZN “Žakan Juri”, Pula 2007, p. 367-376.
 • Kliman, Aldo: Intimna šifra sna. (Primorski nokturno). “Glas Istre”, XLIII, No. 298, Pula, 22/12/1986, p. 8.
 • Kliman, Aldo: Jazikot kako mera na svetot. (Pjena brzih oblaka). “Stremež”, XXXIV, No. 7-8, Prilep 1990, p. 391-397.
 • Kliman, Aldo: Jezik kao mjera svijeta. Pogovor Pjeni brzih oblaka. Istarska književna kolonija “Grozd” – Čakavski sabor, Pula 1990, p. 72-80.
 • Kliman, Aldo: Književno-kritički symposion o Borisu Domagoju Biletiću. (In the Sign of Kairos...). “Republika”, LXXII, No 11-12, Zagreb 2016, p. 134-137.
 • Koroman, Boris: Pjesnički varijeteti istarski. (I ča i što i kaj). “Vijenac”, VI, No. 119-120, Zagreb, 30/07/1998, p. 44.
 • Krajač, Josip: Polisemičnost pjesnikova rijeka. (Zublja šutnje) . “Dometi”, XIII., No. 1-4, Rijeka 2003. (i.e. 2005.), p. 113-128. (Also in: Hrvatski radio, Treći program, 1/10/ 2005. Also in: Tragom jezičnoga znaka, DHK, Ogranak u Rijeci, Rijeka 2007, p. 115-136.)
 • Lovrenčić, Željka: Ljubav na početku i kraju. (Zato što vrime ne prolazi). “Kolo”, No. 1, Zagreb 2019, p. 217-220.
 • Lukežić, Irvin: Pogovor Prvoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019, p. 279-282. (Also in: “Republika”, 77, No. 5-6, Zagreb 2021, p. 33-36: “Sređivanje ‘književnih računa’”.)
 • Lužina, Jelena: Fragmenti o pripitomljavanju grada. (Moja Pula). "Vijenac", XVI, No 384, Zagreb, 20/11/2008, p. 11.
 • Lužina, Jelena: U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića. (U znaku Kairosa). Ibid. Ceres, Zagreb 2015, pp. 7-18.
 • Mađer, Miroslav: Uspoznajni stihovi Borisa Biletića. Treći program Hrvatskoga radija – Poezija naglas. Zagreb, 01/03/2001
 • Mandžo, Miljenko: Književno lice Istre. (Glasi književne Istre). “Zadarski list”, Zadar, 27/12/2002, p. 12.
 • Mandić, Davor: Posveta „umornoj“ poetici. (Imam riječ). 'Mediteran' “Novi list” / “Glas Istre”, LXIV, No 101, Rijeka-Pula, 15/04/2007, p. 11.
 • Marchig, Laura: Antologia dei poeti istriani. (I ča i što i kaj). “La voce del popolo”, Rijeka/Fiume, 03/04/1998.
 • Marchig, Laura: Biletićev funeralizam. (Radovi na nekropoli). “Republika”, LIII, No. 9-10, Zagreb 1997, p. 238-239.
 • Marchig, Laura: Ghigliottina di versi. (Primorski nokturno). “La voce del popolo”, XLIII, No. 81, Rijeka (Fiume), 07/04/1987, p. 3.
 • Marchig, Laura: Il funeralismo di Biletić. (Radovi na nekropoli). “Panorama”, XLV, No. 23, Rijeka (Fiume) 1996, p. 32.
 • Maroević, Tonko: Latice stranice. (Radovi na nekropoli). “Slobodna Dalmacija” (Forum), LIV, No. 16496, Split, 26/11/1996, p. 6.
 • Maroević, Tonko: Poetika, odjek zebnje. (Pjena brzih oblaka). “Istra”, new series, XXIX, Vol. 119., No. 1-2, Pula 1991, p. 90.
 • Mehmeti, Kim: Fjala të bëhët qëllim. “Rinia / Flaka e vëllazërimit”, XLII, No. 3410, Skopje (Shkup), 28/05/1986, p. 11.
 • Mićanović, Miroslav: Potres koji se vraća utrobi zemlje. (Hvatanje zraka). “Republika”, 77., No. 5-6, Zagreb 2021, p. 22-28
 • Mihanović-Salopek, Hrvojka: Odraz Istre u pjesničkom stvaralaštvu Borisa Domagoja Biletića. Istra u hrvatskoj književnosti i kulturi (proceedings), HAZU, Zagreb 2022, p. 123-154.
 • Milanja, Cvjetko: Boris Domagoj Biletić (1957.). Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000., IV. dio, knj. 1., Altagama, Zagreb 2012, p. 277-284.
 • Milenić, Žarko: Zahvalna i poticajna tema. (Šoljanov zbornik). “Književna Rijeka”, VIII, No. 1, Rijeka 2003, p. 106-108.
 • Muhoberac, Mira: Ugrabljeno vrijeme. (U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića). “Vijenac”, XXV, No 620, Zagreb, 7/12/2017, p. 14.
 • Načinović, Daniel: Balota u okružju općih vrijednosti književne estetike. (Mate Balota – živi glas hrvatske Istre). “Glas Istre”, LVII, No. 278, Pula, 16/10/ 2000, p. 32. Also in: “Nova Istra”, V., Vol. XVI, No. 3-4, Pula 2000, p. 297-298.
 • Načinović, Daniel: Bartuljska jabuka – život i sanja. “Glas Istre”, LVIII, No. 249, Pula, 14/09/2001, p. 23.
 • Načinović, Daniel: Grad kao zrcalna slika. (Moja Pula). “Glas Istre”, LXV, No. 311, Pula, 18/11/2008, p. 8.
 • Načinović, Daniel: Jabuka s bartuljskoga sajma:: o Črnji (i) njime samim. “Kaj”, XXXV, No. 4, Zagreb 2002, p. 45-49.
 • Načinović, Daniel: Nekropola i biljeg tajanstva. (Radovi na nekropoli). “Glas Istre”, LIII, No. 313, Pula, 14/11/1996, p. 31.
 • Načinović, Daniel: Nekropolis ili znakoviti spomenkrug živima. (Radovi na nekropoli). “Nova Istra”, II, Vol. IV, No. 1, Pula 1997, p. 222-223.
 • Načinović, Daniel: Sažeti oblik za dušu. (Oblik za dušu). “Glas Istre”, LVI, No. 76, Pula, 18/03/1999, p. 25.
 • Načinović, Daniel: S pjesnikom kroz životna opkoračenja. (Zato što vrime ne prolazi). “Republika“, No. 9-10, Zagreb 2018, pp. 123-125.
 • Nikolaidis, Jovan: Ljubav, bol, samoća. Predgovor knjizi Možda ovo ne dolazi iz krvi. Plima, Ulcinj / Montenegro 2020, p. 9-21.
 • Paljetak, Luko: Uzajamna vježba. Pogovor knjizi Oblik za dušu. Reprezent, Buzet 1999, p. 151-152.
 • Pažur, Božica: “Glasi književne Istre” Borisa Biletića. “Kaj”, No. 1-2, Zagreb 2004, p. 143-144.
 • Pažur, Božica: Zavičaj kao mjera svijeta. (Glasi književne Istre). “Vjesnik”, LXIV, No. 19976, Zagreb, 09/07/2003, p. 16.
 • Piskač, Davor: Boris Biletić:: Radovi na nekropoli. “Forum”, XXXV, Vol. LXVIII, No. 12, Zagreb 1996, p. 1582-1583.
 • Polegubić, Gojko: Čežnja za apsolutnim. (Radovi na nekropoli). “Marulić”, XXX, No. 5, Pula 1997, p. 1122-1124.
 • Rakovac, Milan: Les fleurs de mort Borisa Biletića sa samoga sljemena naše nekropole. Pogovor Radovima na nekropoli. Ceres, Zagreb 1996, p. 97-101.
 • Rakovac, Milan: Ča prez ča: Biletića besida. (Imam riječ). „Glas Istre“, LXIV, No. 2, Rijeka-Pula, 03/01/2007, p. 20
 • Rakovac, Milan: Biletić – izravno i izazovno. (Oko Učke). Dom i svijet, Zagreb 2007, p. 271-273.
 • Rakovac, Milan: Pula lipa stara mlada. (Moja Pula). Zoom, „Glas Istre”, LXVI., Pula, 31/01/2009, p. 4.
 • Rakovac, Milan: Zid u brazdi začinajvskoj ‘z fundamienta. “Republika”, 77, No. 5-6, Zagreb 2021, p. 29-32.
 • Reškovac, Livija: Nepredvidivost je posebna. (Zato što vrime ne prolazi). “Riječi”, No. 3-4, Sisak, 2018., p. 191-192.
 • Rudan, Evelina: Lijepa pustolovina. (Bartuljska jabuka). “Vjesnik”, LXIV, No. 19799, Zagreb, 08/01/ 2003, p. 15.
 • Sablić Tomić, Helena: Intrigantna slagalica motrišta. (Pristrani čitatelj, I-II). „Vjesnik“, LXIX, No. 21456, Zagreb, 19/02/ 2008, p. 23.
 • Sergi, G.: Recensioni. (U gostima). “La Battana”, XLIV, No. 165, Rijeka (Fiume) 2007, p. 198-200.
 • Sorel, Sanjin: Boris Biletić:: Radovi na nekropoli. “Mogućnosti”, XLIII, No. 10-12, Split 1996, p. 301-303.
 • Sorel, Sanjin: Spektar zbirki. Imam riječ. Altagama, Zagreb 2006, p. 265-273.
 • Stamać, Ante: Lirska pjena iz Rovinja. “Hrvatski obzor”, III, No. 120, Zagreb, 26/07/1997, p. 46.
 • Stamać, Ante: O pjesništvu Borisa Biletića. “Forum”, XXXVI, Vol. LXIX, No. 9-10, Zagreb 1997, p. 1326-1329. (Also in: Građa za portret pisca: Boris Biletić, Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagreb/Pula 1997. Also in: Ante Stamać: Vrijednosti – pogledi i ogledi, Naklada “Jurčić”, Zagreb 1998, p. 119-122.)
 • Stamać, Ante: Otajne pjesničke šifre. (Pjena brzih oblaka). “Istra”, new series, XXIX, Vol. 119, No. 1-2, Pula 1991, p. 91.
 • Stojević, Milorad: Eklektikós ciacavschianus, između ostaloga. (Zato što vrime ne prolazi). “Poezija“, No. 3-4, Zagreb 2018, pp. 145-147.
 • Stojević, Milorad: Ktonijsko kao (sredozemna) sudbina. Imam riječ. Altagama, Zagreb 2006, p. 5-28.
 • Stojević, Milorad: Pogovor Trećoj knjizi Istarskog troknjižja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2019, p. 281-285. (Also in: “Republika”, 77, No. 5-6, Zagreb 2021, p. 43-47: “Tema Istra, tema Hrvatska, tema šira...”.)
 • Šalat, Davor: Novo ruho Biletićeve poezije. (Hvatanje zraka). "Vijenac", XXXI, No. 756, Zagreb, 23/2/ 2023, p. 23.
 • Šalat, Davor: Subjekt složene identitetnosti. Pogovor zbirci Zato što vrime ne prolazi. HDP, Zagreb 2018, p. 125-130
 • Šicel, Miroslav: Pogovor Bartuljskoj jabuci. Reprezent <et al.>, Buzet 2001, p. 211-212. (Also under title: Prva znanstvena monografija o Zvanu Črnji. “Kaj”, XXXV, No. 4, Zagreb 2002, p. 50-52.)
 • Trgovčić Kliman, Patricija: Maurizio Tremul e Boris Biletić: due poetiche a confronto. (Sažetak: Maurizio Tremul i Boris Biletić: dvije poetike za usporedbu). “Tabula”, časopis Filozofskoga fakulteta u Puli, I., No. 1, Pula 1999, p. 131-141.
 • Valentić, Željko: Boris Biletić:: Zublja šutnje. “Polet”, X, No. 308, 12/04/1985, p. 17.
 • Vidmarović, Đuro: O tragediji istarskog hrvatstva. (Oko Učke). „Kolo“, XIX, No. 3-4, Zagreb, 2009, p. 195-206.
 • Vidmarović, Đuro: Istarski prilozi hrvatskoj književnosti. (Glasi književne Istre). “Hrvatsko slovo”, IX, No. 425, Zagreb, 13/06/2003, p. 24.
 • Zoko, Božica: Stablo koje uživa tri svijeta. (Imam riječ). „Dubrovnik“, nova serija, XIX, No. 4, Dubrovnik, 2008, p. 377-378.
 • Žigo, Lada: Još jedna zbirka raznovrsnih eseja, studija i kritika “meštra” književne Istre. (Ex Provincia...). “Republika”, 76, No. 3-4, Zagreb 2021, p. 157-160.
 • Žilić, Darija: Hermetizam kao konstanta. (Imam riječ). „Tema“, V, No. 11-12, Zagreb, 2008, p. 70-71. (Also in: Tropizmi, Meandarmedia, Zagreb, 2011, p. 99-102.)

The following authors have also written about B.B. and his books: J. Babić, N. V. Borozan, J. Bratulić, M. Ćurić, D. Derk, D. Horvatić, S. Martinović, S. Mihalić, S. Pavuna, K. Vučemil, T. Štambuk etc.